Svenska entreprenadföretag offer för internationella miljardkoncerner

SVT:s Uppdrag granskning ägnar i sitt senaste program, 29 april 2020, uppmärksamhet åt vårt bolag. Tyvärr missar programmet en stor nyhet. Nämligen att stora internationella aktörer har orsakat allvarlig miljöförstöring i ett värdefullt svenskt skogsområde och nu, i strid med svensk lag, lägger skulden på svenska grävmaskinister och underleverantörer i ett falskt och bedrägligt spel.

Hästkullens vindkraftpark i Viksjö i Ångermanland ska bli Sveriges näst största vindkraftpark med totalt 114 vindturbiner till en kostnad på nära 6 mdr SEK. Byggherre är Nysäter Wind AB, som ägs av den schweiziska banken Credit Suisse och den tyska eljätten RWE. 73 av vindkraftverken ska levereras av det tysk-spanska företaget Nordex. Enligt svensk lag är byggherren (Nysäter Wind AB) ansvarig för såväl miljökrav som arbetsmiljön vid bygget. Nysäter delegerade emellertid dessa ansvar till turbintillverkaren Nordex genom en s k totalentreprenad.

Active Works AB fick sommaren 2019 uppdraget av Nordex att utföra omfattande infrastrukturarbeten. Uppdraget gavs i form av en utförandeentreprenad, ett s k AB04-avtal. Detta innebar utförande av arbeten exakt enligt Nordex angivelser. Allt projekterings- och konstruktionsarbete liksom hela ansvaret för miljö och arbetsmiljö låg kvar hos Nordex, ett område de inte behärskade. Vi påpekade skriftligt bristerna vid otaliga tillfällen och erbjöd oss t o m att ta över miljöansvaret för att rädda vindparken, men fick alltid nej.

Nordex systematiska miljöförsummelser ledde slutligen till ett föreläggande från Länsstyrelsen i Västernorrland vilket ledde till att bygget stoppades av miljöskäl. ”Bolaget har inte den kontroll över sin egen verksamhet som krävs enligt Miljöbalken och dess förordningar samt tillståndet för verksamheten”, enligt Länsstyrelsen.

Arbetsmiljöverket levererade lika hård kritik. ”Nordex har vid tidigare projekt främst levererat samt monterat torn och inte tidigare haft uppdrag att, som totalentreprenör, samordna ett vindkraftsprojekt i Sverige där det också ingår arbete med mark, anläggning och fundament”, skrev AMV. Aktörerna i miljöbranschen lever på sitt goda rykte. Men prestigeprojektet står still. Kris råder. Myndigheterna har slagit fast att Nordex har allvarliga brister i sitt uppdrag.

Vad gör då en stor internationell koncern som Nordex när de inser att dess renommé är på väg att pul vriseras i de norrländska skogarna? Vad gör projektets ägare, Credit Suisse och RWE när de inser att skandalen kommer att svärta även deras anseende?

Jo, de tre, med ett sammanlagt börsvärde på 450 miljarder kronor, hävdar i strid med svensk lag att byggherren Nysäter Wind AB och totalentreprenören Nordex AB inte har något som helst ansvar för miljö och arbetsmiljö. De bestämde sig för att lägga hela skulden på svenska grävmaskinister och på oss som underentreprenörer. De slutade att betala våra fakturor för utfört arbete. De gjorde, och gör, allt för att driva oss och våra underleverantörer i konkurs.

Göran Solig, VD Active Works
goran.solig@activeworks.se / 070-572 85 55